Piagam Pelanggan

line.gif (4535 bytes)

Secara Am:
|Profil Sekolah| |Visi dan Misi| |Falsafah Sekolah| |Matlamat Sekolah| |Objektif Sekolah| |Sejarah Sekolah|
|Piagam Pelanggan| |Lagu Rasmi Sekolah|
 
Sekolah Bestari:
|Pengenalan| |Definasi| |Konsep| |Matlamat & Strategi| |Ciri-ciri kurikulum|

 


Kami warga SMK. Dato' Sri Amar DiRaja, Muar dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk :

  • Membimbing pelajar-pelajar membentuk sahsiah yang mulia melalui pemupukan dan  penghayatan   dan   amalan nilai-nilai murni berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan  kepada Tuhan  selaras   dengan Falsafah Pendidikan Negara.
  • Mendidik pelajar-pelajar untuk menghasilkan tenaga manusia yang produktif dan berinovatif  berdaya   juang dan berketrampilan dalam berbagai bidang ke arah pembangunan Negara.
  • Mewujudkan iklim sekolah yang bersih, menarik dan harmoni.
  •  Melahirkan masyarakat berbudi dan berbudaya penyayang.
  • Pembimbing pelajar-pelajar ke arah kecemerlangan akademik dan kokurikulum untuk menjadikan  sekolah ini sekolah yang terbaik.
  • Bersedia menerima dan melayan pelanggan yang berurusan dengan sekolah.

 

line.gif (4535 bytes)
 
1998-2007 Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Sri Amar Diraja Muar, Johor, Malaysia.
Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi kami di jea5022@sedar.edu.my