Objektif Sekolah

line.gif (4535 bytes)

Secara Am:
|Profil Sekolah| |Visi dan Misi| |Falsafah Sekolah| |Matlamat Sekolah| |Objektif Sekolah| |Sejarah Sekolah|
|Piagam Pelanggan| |Lagu Rasmi Sekolah|
 
Sekolah Bestari:
|Pengenalan| |Definasi| |Konsep| |Matlamat & Strategi| |Ciri-ciri kurikulum|

 

 

  • Meningkat dan memupuk minat, kecekapan dan kemahiran belajar yang tinggi dan  berterusan dalam kalangan pelajar.
  • Menanamkan semangat berlumba-lumba dan kepekaan yang tinggi terhadap  pencapaian yang cemerlang dalam pelajaran dan perubahan yang berlaku di    sekelilingnya.
  • Menimbulkan kesedaran bahawa pelajar-pelajar adalah tanggungan yang berat bagi negara, yang boleh dijadikan aset yang tidak ternilai untuk masa akan datang.
  • Meningkatkan prestasi akademik dasn bukan akademik dengan meningkatkan pencapaian kognitif, afektif dan psikomotor dalam kalangan pelajar supaya  menjadi individu yang berpelajaran dan berpendidikan.
  • Memupuk minat dan bakat pelajar-pelajar dalam bidang kebudayaan kebangsaan  seperti seni lukis, seni suara, seni tari dan sebagainya.
  • Melahirkan pelajar-pelajar yang progresif dan dapat mencapai hasrat Wawasan 2020.
  • Mewujudkan masyarakat pelajar yang harmonis, bersatu-padu, taat setia seperti yang termaktub dalam RUKUNEGARA dan FALSAFAH PENDIDIKAN  NEGARA.
  • Menambahkan bilangan pelajar yang mendapat pangkat A dalam PMR serta dapat  meningkat mutu kualitinya.
  • Mempertingkat peratus pencapaian kelulusan keseluruhan SPM, serta memperbanyak bilangan dan peratus yang mendapat Pangkat 1,2 di samping  agregat yang lebih baik.
  • Mencapai peratus yang tinggi bagi pelajar-pelajar yang mendapat 4 prinsipal dalam peperiksaan STPM.

 

 

 

line.gif (4535 bytes)
 
1998-2007 Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Sri Amar Diraja Muar, Johor, Malaysia.
Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi kami di jea5022@sedar.edu.my