Falsafah Sekolah

line.gif (4535 bytes)

Secara Am:
|Profil Sekolah| |Visi dan Misi| |Falsafah Sekolah| |Matlamat Sekolah| |Objektif Sekolah| |Sejarah Sekolah|
|Piagam Pelanggan| |Lagu Rasmi Sekolah|
 
Sekolah Bestari:
|Pengenalan| |Definasi| |Konsep| |Matlamat & Strategi| |Ciri-ciri kurikulum|

 


1.1 Bahawasanya pendidik-pendidik di Sekolah Dato' Sri Amar DiRaja Muar ini mempunyai  keupayaan, pengetahuan, kemahiran, kecekapan dan kebolehan iktisas untuk memberikan  pendidikan yang sempurna lagi bermutu bagi memajukan sekolah ini.

1.2 Bahawasanya pelajar-pelajar yang belajar di sekolah ini mempunyai kebolehan dan potens   yang berbeza-beza, (yang disebabkan oleh faktor sosial, persekitaran, budaya dan peluang)  untuk menambahkan pengalaman bagi memenuhi pertumbuhan dan perkembangan intelek.

1.3 Bahawasanya Sekolah Dato' Sri Amar DiRaja Muar mempunyai keupayaan dari segi  menyediakan kemudahan dan tenaga pengajar serta bersedia unutk memikul  tanggungjawabnya bagi melahirkan manusia yang boleh memberikan sumbangan yang positif  kepada nusa dan bangsa.

 

line.gif (4535 bytes)
 
1998-2007 Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Sri Amar Diraja Muar, Johor, Malaysia.
Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi kami di jea5022@sedar.edu.my