Konsep Sekolah Bestari

line.gif (4535 bytes)

Secara Am:
|Profil Sekolah| |Visi dan Misi| |Falsafah Sekolah| |Matlamat Sekolah| |Objektif Sekolah| |Sejarah Sekolah|
|Piagam Pelanggan| |Lagu Rasmi Sekolah|
 
Sekolah Bestari:
|Pengenalan| |Definasi| |Konsep| |Matlamat & Strategi| |Ciri-ciri kurikulum|

 


Latar Belakang Rancangan Sekolah Bestari

    Malaysia perlu membuat peralihan daripada sebuah negara yang ekonominya berasaskan kepada industri kepada pemimpin dalam Era Teknologi Maklumat. Bagi memastikan visi ini tercapai, Malaysia perlu melaksanakan perubahan yang ketara ke arah literasi teknologi, daya fikir, daya saing dan mampu bersaing dalam persekitaran kerja yang bercorak global serta menggunakan peralatan-peralatan Era Teknologi Maklumat. Peralihan ini menuntut supaya sistem pendidikan  di Malaysia melaksanakan transformasi yang ketara tanpa mengenepikan Falsafah Pendidikan Negara. Budaya persekolahan perlu berubah daripada berasaskan mengumpul maklumat kepada pengetahuan, pemikiran, kreativiti dan kasih sayang. Salah satu cara bagi mencapai matlamat ini ialah dengan menggunakan pendekatanan teknologi masa depan.


line.gif (4535 bytes)
 
1998-2007 Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Sri Amar Diraja Muar, Johor, Malaysia.
Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi kami di jea5022@sedar.edu.my