Pengenalan Sekolah Bestari

line.gif (4535 bytes)

Secara Am:
|Profil Sekolah| |Visi dan Misi| |Falsafah Sekolah| |Matlamat Sekolah| |Objektif Sekolah| |Sejarah Sekolah|
|Piagam Pelanggan| |Lagu Rasmi Sekolah|
 
Sekolah Bestari:
|Pengenalan| |Definasi| |Konsep| |Matlamat & Strategi| |Ciri-ciri kurikulum|

 


Apabila negara Malaysia melancarkan Projek Koridor Raya Multimedia, Sekolah Bestari adalah merupakan salah satu komponen utama. Konsep sekolah ini bersandarkan kepada dua asas penting iaitu Falsafah Pendidikan Negara dan nilai-nilai Moral.

    Sekolah Bestari mengubah paradigma proses pengajaran dan pembelajaran serta kurikulum.  Antara lain kurikulum sekolah ini mengambilkira kebolehan setiap pelajar. Sebagai contoh pelajar cemerlang boleh mempelajari kandungan sukatan pelajaran yang lebih tinggi dan kompleks sementara pelajar yang lemah akan meneruskan segala aktiviti pembelajaran sehingga mereka bersedia untuk mempelajari kandungan yang lebih tinggi.

 

line.gif (4535 bytes)
 
1998-2007 Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Sri Amar Diraja Muar, Johor, Malaysia.
Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi kami di jea5022@sedar.edu.my