Definasi Sekolah Bestari

line.gif (4535 bytes)

Secara Am:
|Profil Sekolah| |Visi dan Misi| |Falsafah Sekolah| |Matlamat Sekolah| |Objektif Sekolah| |Sejarah Sekolah|
|Piagam Pelanggan| |Lagu Rasmi Sekolah|
 
Sekolah Bestari:
|Pengenalan| |Definasi| |Konsep| |Matlamat & Strategi| |Ciri-ciri kurikulum|

 


"Sekolah Bestari memberi pendidikan menggunakan pendekatan yang terbaik dan berkesan bagi mencapai matlamat Falasafah Pedidikan Negara, menggunakan teknologi sebagai kaedah utama, dan disokong oleh manusia yang berketerampilan, berkemahiran, polisi dan proses.Ia menggunakan maklumat untuk memilih dan melaksanakan kaedah dan peralatan yang berkesan, dan disertai sokongan keperluan organisasi dan pembangunan profesional berterusan".

 

line.gif (4535 bytes)
 
1998-2007 Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Sri Amar Diraja Muar, Johor, Malaysia.
Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi kami di jea5022@sedar.edu.my