Ciri-ciri Kulikulum Sekolah Bestari

line.gif (4535 bytes)

Secara Am:
|Profil Sekolah| |Visi dan Misi| |Falsafah Sekolah| |Matlamat Sekolah| |Objektif Sekolah| |Sejarah Sekolah|
|Piagam Pelanggan| |Lagu Rasmi Sekolah|
 
Sekolah Bestari:
|Pengenalan| |Definasi| |Konsep| |Matlamat & Strategi| |Ciri-ciri kurikulum|

 

 

1. Rekabentuknya membantu pelajar mencapai dan membangun secara seimbang dari semua aspek.

2. Berintegrasikan pengetahuan, kemahiran, nilai dan penggunaan bahasa yang mereatasi kurikulum.

3. Pembelajaran yang berdasarkan keupayaan yang berbeza supaya semua pelajar mendapat kualiti pembelajaran yang sama rata, dan membolehkan kadar pembelajaran merentasi gred ditentukan sendiri.

4. Panca disiplin, bertema dan berkesinambungan merentasi bidang pendidikan.

5. Berintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang sesuai untuk era teknologi maklumat.

 

line.gif (4535 bytes)
 
1998-2007 Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Sri Amar Diraja Muar, Johor, Malaysia.
Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi kami di jea5022@sedar.edu.my